ТРАСЕ: 14К

Маршрутът тръгва от централния площад като до излизането от града се движи по един от притоците на р. Върбица- Малка река.

Следва кратко стръмно изкачване, около 14 000 м горски път с лек наклон, за да се стигне до първия връх от трасето, на който има и малък параклис – Св. Екатерина. Следва приятно спускане и прекосяване на Малка река и поредно изкачване по известия, в миналото, стар път- Ксантийски друм, свързващ Родопите с Беломорието, за да се стигне до вр. Св. Илия.

След приятен равен горски участък, обиколен отвсякъде с бор, бук, габър и дъб., трасето достига до сграда, в която се е помещавала най- близката до Златоград Гранична застава. Следва динамично спускане, точно на низБърце, почти до култовия златоградски квартал
Бърце! Прекосявайки бившия граничен кльон започва кратко изкачване до прекрасна букова гора по single track пътека, за да се стигне до подножието на вр. Св. Елена.

Следва кратко и стръмно пускане до Вълчан дол и преминаване през бивш граничен заслон. Следва най-трудната, но най- красива част от трасето “Малък хаджия”. Пътеката криволичи до поредното планинско възвишение, след което се спуска до вр. Св. Атанас, на който има изграден параклис.

От там следва спускане до гр. Златоград!
По това трасе могат да се видят остатъци от времето на Желязната завеса: телени огради, гранични портали, заслони, кльонове и запазени бункери и окопи!

ТРАСЕ: 24К

Трасето започва от централния площад и се отправя за плавно изкачване по Вълчан дол.

Следва кратко изкачване през гъсти смесени гори, с много стари букови дървета, след което ще се насладите на бързо спускане до Хасидерска река. Планинският път плавно се спуска, следвайки течението на реката и стига до бивша гранична застава. Малко след нея, в дясно, се прекосява реката по много стар каменен мост, изграден без спояващ материал между камъните.

И тук ще ви предложим редувания на изкачвания и слизания, в стил на “възБърце- низБърце”.

Пътеводител по спускането ще ви бъде бившия граничен кльон, запазен почти в автентичен вид. Ако времето е топло, предлагаме ви разхлаждане в чиста планинска “ваничка”, която ще я откриете точно срещу бялата чешмата.

Почти до 15 км това трасе е идентично с 44 км, като на 15 км се разделят за малко и отново се сливат. Минаването през Габър дере ще ви представи гледки и на река, и на планина. Следва на “възБърце”почти до вр. Св. Атанас! От този връх до Златоград, малко над 2 км е приятно “низБърце”!